Strategisk identitetsdesign som begeistrer

Hva er branding?
Når vi snakker om merkeidentitet, snakker vi om hele pakken: det strategiske grunnlaget (hvorfor du eksisterer og for hvem, dine verdier) og din visuelle identitet (din bedrifts ansikt utad i form av elementer som logo, farger, typografi, bilder, layoutprinsipper). Sammen utgjør alle disse elementene en merkeidentitet. Tone of voice (måten du snakker og skriver på) er også en del av merkevareidentiteten din. Vi tror at hvis du er klar over hvem du er som bedrift og hvem du eksisterer for, og presenterer deg tydelig for dem, så er du mer fremtidssikret er virksomheten din. Når det er på plass er det lettere å designe en visuell identitet. Det strategiske fundamentet er liksom grunnmuren, mens hvordan du bygger og innreder huset er identiteten din. Merkevarebygging er i hovedsak hvordan din virksomhet blir oppfattet av omverdenen. Hvis merkevaren din er en person, er merkeidentiteten personens image/personlighet – hvordan de ser ut, hvordan de kler seg, hvordan de beveger seg, hva de sier, hvordan de sier det, hvordan de oppfører seg. Måten folk oppfatter den personen – vel, det er deres rykte – og et godt rykte er avgjørende for å lykkes.
Nok snakk, her er vår portefølje:
Sperre Air Power
Merketransformasjon, merkeidentitetsdesign, nettsidedesign, merkevareretningslinjer
Amendo
Kreativt konsept, logodesign, design av visuell identitet, animasjon/promo video
Re:Media
Visuelt identitetssystem og nettsidedesign
KMD – Fakultet for kunst, musikk og design
Logodesign, merkeidentitet, skiltprogram, designmanual
Bane NOR
Kreativt konsept, merkeidentitet, designsystem, designmanual
Seafood from Norway
Design av opphavsmerke og visuell identitet
Solberg Pettersen
Design av visuell identitet og nettsidedesign
Gaustablikk
Logodesign og visuell identitet, skiltprogram
Oppdrift podcast
Logodesign, visuell identitet, animert innhold til sosiale medier
Grossmünster
Logodesign, visuell identitet, designhåndbok
Housing
Designkonsept for lanseringskampanje, designsystem og designmanual
Minnesota Agency
Logodesign, design av visuell identitet, illustrasjoner, nettsidedesign
Prodecon
Nettsidedesign

HVORDAN VI JOBBER
Arrow - se reklamevideo

Du har kommet helt sør. Eller til footeren som folk kaller det.